راهنمای زنجیر

راهنمای زنجیر

همان‌طور که در موتور‌های سیم بکسلی از راهنمای سیم بکسلی استفاده می‌شود، در موتور‌های زنجیری، جهت هدایت زنجیر نیاز به راهنمای زنجیر داریم. راهنمای زنجیر که به Chain guide یا Chain drive مشهور است، نقش بسیار مهمی در گیربکس موتور‌های زنجیری ایفا می‌کند. در موتور‌های زنجیری جرثقیل، گذر زنجیر از داخل گیربکس اتفاق می‌افتد؛ در صورت نبود راهنمای زنجیر، بر اثر حرکت نامنظم زنجیر، گیربکس دچار تنش و آسیب خواهد شد. بنابراین حفظ مسیر در محدوده‌ی مجاز، هنگام بالا یا پایین رفتن زنجیر، بر عهده‌ی این قطعه است.

خبرنامه فیروزا

تماشا تحول در صنعت

اگر عضوی از خانواده صنعت ایران هستید و هنوز عضو خبرنامه فیروزا نشده‌اید، با پر کردن فرم، عضوی از خانواده فیروزا شده و خبرنامه را دریافت کنید.

فرم دانلود خبرنامه فیروزا

جهت دانلود خبرنامه