get

گستردگی پروژه‌های فیروزا در کشور

فیروزا در صنایع ذوب و فولاد

بی حد و مرز در ظرفیت

0 +
جرثقیل در حال کار

خبرنامه فیروزا

تماشا تحول در صنعت

اگر عضوی از خانواده صنعت ایران هستید و هنوز عضو خبرنامه فیروزا نشده‌اید، با پر کردن فرم، عضوی از خانواده فیروزا شده و خبرنامه را دریافت کنید.

فرم دانلود خبرنامه فیروزا

جهت دانلود خبرنامه