آرشیو خبرنامه‌های فیروزا

تماشا تحول و قدرت صنعت کشور از نگاه فیروزا

01

خبرنامه آبان 1402

فیروزا در نمایشگاه ایران متافو

02

خبرنامه آذر 1402

در نمایشگاه ایران متافو با فیروزا چه گذشت

03

خبرنامه دی 1402

سرعت در برنامه‌ریزی و اجرا

04

خبرنامه بهمن 1402

نگاه فیروزا به آینده

05

خبرنامه اسفند 1402

فیروزا در سالی که گذشت

خبرنامه فیروزا

تماشا تحول در صنعت

اگر عضوی از خانواده صنعت ایران هستید و هنوز عضو خبرنامه فیروزا نشده‌اید، با پر کردن فرم، عضوی از خانواده فیروزا شده و خبرنامه را دریافت کنید.

فرم دانلود خبرنامه فیروزا

جهت دانلود خبرنامه