زنجیر

زنجیر جرثقیل

همان‌طور که در بالابر‌های زنجیری گفته شد، جهت جابه‌جایی بار‌های زیر 5 تن، استفاده از بالابرهای زنجیری پیشنهاد می‌گردد. زنجیر این بالابرها مانند سیم بکسل، وظیفه‌ی تحمل بار را به‌عهده دارد. تحمل بار در این زنجیرها می‌تواند باعث تغییر شکل در حلقه‌ها شود که در صورت تغییر شکل و همچنین در ارزیابی‌های دوره‌ای، این قطعه نیاز به تعویض خواهد داشت.