زنجیر

زنجیر جرثقیل

همان‌طور که در بالابر‌های زنجیری گفته شد، جهت جابه‌جایی بار‌های زیر 5 تن، استفاده از بالابرهای زنجیری پیشنهاد می‌گردد. زنجیر این بالابرها مانند سیم بکسل، وظیفه‌ی تحمل بار را به‌عهده دارد. تحمل بار در این زنجیرها می‌تواند باعث تغییر شکل در حلقه‌ها شود که در صورت تغییر شکل و همچنین در ارزیابی‌های دوره‌ای، این قطعه نیاز به تعویض خواهد داشت.

خبرنامه فیروزا

تماشا تحول در صنعت

اگر عضوی از خانواده صنعت ایران هستید و هنوز عضو خبرنامه فیروزا نشده‌اید، با پر کردن فرم، عضوی از خانواده فیروزا شده و خبرنامه را دریافت کنید.

فرم دانلود خبرنامه فیروزا

جهت دانلود خبرنامه