سیم بکسل

سیم بکسل جرثقیل

سیم بکسل‌ها در گروه مهم‌ترین قطعات جرثقیل‌ها قرار می‌گیرند؛ زیرا تحمل بار روی آن‌ها است. از این رو از حساسیت بسیار بالایی برخوردار هستند. سیم بکسل از پیچیده شدن رشته‌های بسیار زیاد فولادی به دور هم ساخته می‌شود. با توجه به پیچش و باز شدن دائمی سیم بکسل به دور درام، گذر از پولی‌ها و تحت بار قرار داشتن دائمی سیم بکسل‌، پارگی در آن‌ها امری طبیعی است. در صورت پارگی در رشته‌های سیم بکسل، طبق استاندارد ایمنی استفاده از جرثقیل، سیم بکسل باید تعویض گردد.

خبرنامه فیروزا

تماشا تحول در صنعت

اگر عضوی از خانواده صنعت ایران هستید و هنوز عضو خبرنامه فیروزا نشده‌اید، با پر کردن فرم، عضوی از خانواده فیروزا شده و خبرنامه را دریافت کنید.

فرم دانلود خبرنامه فیروزا

جهت دانلود خبرنامه