شافت

شافت جرثقیل

جهت انتقال نیرو از گیربکس به چرخ‌ها در جرثقیل، از شافت استفاده می‌گردد. شافت‌ها دارای تنوع بسیار زیادی‌ هستند و بسته به محل استفاده و نیروی وارد به آن‌ها انتخاب می‌شوند. شافت قطعه‌‌ای است که دائما تحت بارگذاری است؛ جهت این بارگذاری‌ها نیز دائما تغییر می‌کند. از این‌رو جنس شافت بسیار مهم است زیرا باید بتواند این تغییرات نیرو را تحمل کند. در اثر تغییر جهت نیرو، شافت‌ها دچار ساییدگی و در برخی مواقع شکست می‌شوند. نیاز به بررسی و تعویض شافت‌ها در جرثقیل امری بدیهی است.

خبرنامه فیروزا

تماشا تحول در صنعت

اگر عضوی از خانواده صنعت ایران هستید و هنوز عضو خبرنامه فیروزا نشده‌اید، با پر کردن فرم، عضوی از خانواده فیروزا شده و خبرنامه را دریافت کنید.

فرم دانلود خبرنامه فیروزا

جهت دانلود خبرنامه