پولی

پولی جرثقیل

هر سیستم مکانیکی‌ که در آن از سیم بکسل استفاده شود، جهت تغییر مسیر سیم بکسل، نیاز به استفاده از پولی دارد. پولی‌ها در انواع مختلفی ساخته می‌شوند. بر اساس جنس، ابعاد و محل استفاده از پولی می‌توان از انواع مختلف آن بهره جست. در جرثقیل‌ها بر اساس قطر سیم و قطر شافتی که پولی روی آن قرار می‌گیرد و همچنین گروه کاری جرثقیل، ابعاد و نوع پولی مشخص می‌گردد. با توجه به استفاده‌ی مداوم از این قطعه و در معرض سایش بودن آن، پولی از قطعات مصرفی محسوب می‌شود و پس از اتمام دوره‌ی مصرف، باید تعویض گردد.