جوی استیک

جوی استیک جرثقیل

اپراتور جهت کنترل حرکات جرثقیل، از جوی استیک استفاده می‌کند. جوی استیک‌ها می‌توانند در دو، چهار و هشت جهت جرثقیل را کنترل کنند. در واقع جوی استیک‌ها خاصیت فرمان‌دهی همزمان دارند. این بدان معنی است که میتوانند حرکت ضربدری انجام دهند. همچنین در جرثقیل‌های دارای دو بالابر یا بیشتر، بهترین ابزار برای کنترل جرثقیل، جوی استیک است. علاوه بر این در جرثقیل‌های چند سرعته و یا بالابر‌های اینورتری، بهترین ابزار کنترل، جوی استیک است زیرا با میزان فشار جوی استیک می‌توان سرعت را تغییر داد.

خبرنامه فیروزا

تماشا تحول در صنعت

اگر عضوی از خانواده صنعت ایران هستید و هنوز عضو خبرنامه فیروزا نشده‌اید، با پر کردن فرم، عضوی از خانواده فیروزا شده و خبرنامه را دریافت کنید.

فرم دانلود خبرنامه فیروزا

جهت دانلود خبرنامه