خطوط برق رسانی

خطوط برق رسانی

جهت انتقال برق و فرمان به جرثقیل، نیازمند ایجاد خطوط برق رسانی هستیم. این خطوط در انواع مختلف، جهت کاربرد‌های مختلف طراحی می‌شوند. برای نمونه جهت انتقال برق به سیستم بالابر و حرکت عرضی جرثقیل، معمولا از خطوط برق رسانی کابلی استفاده می‌گردد. درحالی که برای انتقال برق در حرکت طولی، از شین برق‌رسان استفاده می‌شود. البته نوع و تعداد شین به ظرفیت وزنی و توان مورد نیاز موتور‌های جرثقیل وابسته است. همچنین برای انتقال فرمان نیز از کابل‌های تخت استفاده می‌گردد.