ریل

ریل

جرثقیل برای انجام حرکت طولی خود در سالن، نیازمند هادی است. هادی‌ها وظیفه‌ی هدایت کردن چرخ‌ها در مسیر درست را دارند. این هادی ها که با نام ریل مشهور‌اند، روی تیر‌های حمال نصب می‌شوند. البته برای حرکت عرضی کالسکه روی پل نیز از ریل استفاده می‌شود. ریل‌ها می‌توانند دارای مقطع مربعی یا مستطیلی باشند. جنس آن‌ها معمولا ST52 و یا از جنس ریل‌های تیپ راه آهنی ( ریل‌های تیپ A )  است. جنس آن‌ها معمولا ST70 یا ST90 است. نوع اتصال این ریل‌ها به سازه، با پیچ و مهره است. از این‌رو قابل تعویض‌ است و استحکام بالاتری دارد.