سیستم توزین

سیستم توزین جرثقیل

سیستم توزین جرثقیل، یکی از لوازم جانبی پرکاربرد و ضروری است. در مواقع زیادی نیاز است مقدار بار موجود روی جرثقیل اندازه‌گیری شود. این اندازه‌گیری هم به جهت نمایش به اپراتور و هم اعلام به تابلو برق جرثقیل جهت کنترل ظرفیت وزنی مجاز است. در صورت جابه‌جایی بار، بیشتر از ظرفیت جرثقیل، تابلو برق توسط اطلاعات سیستم توزین، دستگاه را متوقف خواهد کرد. این عمل از خطرات بعدی جلوگیری می‌کند. همچنین سیستم‌های توزین امکان ذخیره اطلاعات و مخابره‌ی آن را به سرور‌های تعریف شده دارند. توسط این ویژگی است که می‌توان مقدار تولید یا جابجایی محصول را نیز بررسی نمود.

خبرنامه فیروزا

تماشا تحول در صنعت

اگر عضوی از خانواده صنعت ایران هستید و هنوز عضو خبرنامه فیروزا نشده‌اید، با پر کردن فرم، عضوی از خانواده فیروزا شده و خبرنامه را دریافت کنید.

فرم دانلود خبرنامه فیروزا

جهت دانلود خبرنامه