شاهین

شاهین جرثقیل

 شاهین قطعه‌ای است که به‌وسیله‌ی آن می‌توانیم تعداد قلاب‌ها و نقاط اتصال جسم را سفارشی کنیم. در جابه‌جایی مواد و اجسام، همیشه با یک قلاب نمی‌توان به‌راحتی عملیات جابه‌جایی را انجام داد. یا برعکس، گاهی شرایط ما طوری است که باید برای بارگیری تنها از یک قلاب استفاده شود. در این موارد توسط شاهین‌ها عملیات بارگیری انجام می‌پذیرد. به زبان ساده‌تر، شاهین‌ها مبدل تعداد قلاب‌ها و نقاط اتصال هستند.