بالابر زنجیری

بالابر زنجیری جرثقیل

بالابر‌های زنجیری به دلیل قیمت اقتصادی‌تر نسبت به بالابر‌های سیم بکسلی، همیشه مورد توجه بوده‌اند. از نظر کیفی، این دو تیپ بالابر‌ها با هم تفاوتی ندارند. بالابر‌های زنجیری،‌ حداکثر تا ظرفیت وزنی 5 تن را پشتیبانی می‌کند؛ از این‌رو پیشنهاد فیروزا برای جرثقیل‌های زیر 5تن، استفاده از بالابر‌های زنجیری است. برندهای زیادی در حیطه ساخت بالابر‌های زنجیری نقش دارند. پیشنهاد و برند مورد استفاده شرکت فیروزا،‌ برند دماگ آلمان است.