موتورهای حرکتی طولی و عرضی

موتور‌های حرکتی طولی و عرضی

جرثقیل‌ها جهت حرکت در طول سالن و همچنین در حرکت عرضی خود، نیازمند موتور‌ها هستند. این موتورها هستند که چرخ‌ها را به حرکت درآورده و جرثقیل را به محل مورد نظر انتقال می‌دهند. تعداد و نوع موتور‌های یک جرثقیل به عوامل متعددی وابسته است. در برخی جرثقیل‌ها از موتور‌های ترمز‌دار استفاده می‌گردد درحالی که در برخی دیگر از موتور‌های بدون ترمز داخلی استفاده می‌شود؛ در این نوع، ترمز هیدرولیکی به صورت جداگانه و به عنوان قطعه جانبی روی آن‌ها نصب می‌شود. شرکت فیروزا به طور معمول از موتور‌های قفس سنجابی یا Squirrel cage تولید شده در شرکت دماگ آلمان استفاده می‌کند.

خبرنامه فیروزا

تماشا تحول در صنعت

اگر عضوی از خانواده صنعت ایران هستید و هنوز عضو خبرنامه فیروزا نشده‌اید، با پر کردن فرم، عضوی از خانواده فیروزا شده و خبرنامه را دریافت کنید.

فرم دانلود خبرنامه فیروزا

جهت دانلود خبرنامه