پروژه‌ی جرثقیل های سقفی
بیمارستان یون درمانی کرج

جرثقیل های سقفی بیمارستان یون درمانی کرج

شرکت سابیر بین الملل برای تجهیز بیمارستان یون درمانی استان البرز نیاز به تعداد بالایی جرثقیل سقفی برای جابجایی تجهیزات بیمارستانی در انواع مختلف داشته است. این جرثقیل ها توسط شرکت مهندسی فیروزا طراحی، تامین، ساخت و نصب شد. این بیمارستان در واقع هشتمین بیمارستان یون درمانی در جهان است که با سرمایه ای ارزی و ریالی در استان البرز ساخته شد تا به درمان بیماران سرطانی سرعت ببخشد.

20 دستگاه از این جرثقیل‌ها با مشخصات زیر تحویل کارفرما شد:

 • 1 دستگاه جرثقیل سقفی قطبی 15 تن
 • 5 دستگاه جرثقیل سقفی آویز ( SUSPENSION ) 5 تا 15 تن
 • 1 دستگاه جرثقیل دروازه‌ای دو پل 15 تن
 • 4 دستگاه جرثقیل KBK سبک
 • 6 دستگاه جرثقیل جیب کرین ( JIB CRANE ) سبک
 • 1 دستگاه جرثقیل سقفی دو پل با ظرفیت 50 تن و دهانه 11.5 متری
 • 2 دستگاه جرثقیل سقفی تک پل 6.5 و 2.5 تن با دهانه های 9.5 و 15.5 متر

 

یکی از مهمترین چالش های این پروژه، ارتفاع نصب و فاصله کم تا سقف سوله بوده است. طراحی و اجرای این تجهیزات در سطح داخلی و خارجی یک نمونه‌ی کامل موفق در حوزه جرثقیل بوده است. این جرثقیل ها در سال 1400 تولید شدند تا این پروژه‌ی پرچالش با موفقیت به پایان برسد. موفقیتی در سطح ملی و پس از عبور از تاییدیه ها و استانداردهای بین المللی؛ فیروزا نبض صنعت سنگین ایران

مشخصات پروژه

 • سال ساخت: 1400
 • محل نصب پروژه : کرج
 • پیمانکار:  بیمارستان یون درمانی کرج
 • صنعت مربوطه: صنایع درمانی

خبرنامه فیروزا

تماشا تحول در صنعت

اگر عضوی از خانواده صنعت ایران هستید و هنوز عضو خبرنامه فیروزا نشده‌اید، با پر کردن فرم، عضوی از خانواده فیروزا شده و خبرنامه را دریافت کنید.

فرم دانلود خبرنامه فیروزا

جهت دانلود خبرنامه