جرثقیل دو‌پل ذوب آهن اصفهان فولادشهر

طول دهانه جرثقیل

16 متر

ظرفیت وزنی دقیق

200/63 تن

نوع جرثقیل

شارژ کوره – سقفی دوپل

چالش برطرف شده
جابجایی پاتیل‌ها مذاب

سال ساخت

1381

محل دقیق پروژه

اصفهان

پیمانکار

ذوب آهن اصفهان

صنعت

فولاد

درباره پروژه فولاد سازی فولادشهر

 

 هدف اصلی این بخش تبدیل چدن مذاب به شمش فولادی با آنالیز و ابعاد مناسب جهت ارسال به کارگاههای نورد می باشد.این واحد دارای ۳ کارگاه اصلی می باشد.
۱- کارگاه کنورتور و میکسر
هدف اصلی در کارگاه کنورتور و میکسر جذب چدن مذاب ارسالی از کوره بلند و تبدیل آن به فولاد مذاب با آنالیـز و شرایط منـاسب جهت ریخته گری میباشد. این کارگاه شامل قسمت های اصلی زیر می باشد:
– دو دستگاه میکسر هر کدام به ظرفیت ۱۱۰۰ تن
– سه دستگاه کنورتور اکسیژنی هر کدام به ظرفیت اسمی ۱۳۰ تن
– دو دستگاه کوره پاتیلی(LF)
– یک دستگاه گاززدایی (VD)
۲- کارگاه ریخته گری مداوم
وظیفه این کارگاه تبدیل فولاد مذاب به شمش فولادی با ابعاد و شرایط کیفی مورد درخواست واحد مهندسی نورد(و یا حوزه فروش) می‌باشد. این کارگاه شامل پنج ماشین ریخته گری که مجموعاً دارای ظرفیت تولید ۳،۶۰۰،۰۰۰ تن در سال می باشد.

۳- کارگاه آماده سازی شمش
پس از تولید در کارگاه ریخته گری، شمش ها وارد کارگاه شمش می گردد. مهمترین وظیفه کارگاه شمش، انبار کردن شمشهای ریخته گری شده ، بازرسـی و کنـترل شمش ها، آماده سازی آنها با کیفیت مطلوب و اندازه های مورد درخواست مهندسی نورد (یا فروش) و بارگیری جهت ارسال به مهندسی نورد (یا فروش) می باشد.