جرثقیل دروازه ای 100 کیلوگرم
مرکز معلولین توانخواهان تهرانجرثقیل دروازه‌ای مرکز معلولین توان خواهان تهران

طول دهانه جرثقیل

7.2 متر

ظرفیت وزنی دقیق

0.11 تن

نوع جرثقیل

دروازه‌ای

سال ساخت

1393

محل دقیق پروژه

تهران

پیمانکار

مرکز معلولین توان خواهان

صنعت

سایر