جرثقیل دروازه ای 100 کیلوگرم
مرکز معلولین توانخواهان تهران

جرثقیل دروازه‌ای مرکز معلولین توان خواهان تهران

خیرخواهانه ترین و کوچکترین جرثقیل فیروزا با ظرفیت 110 کیلوگرم به صورت دروازه‌ای در مرکز کودکان معلول و توان خواهان تهران نصب شد.

با کمک این جرثقیل، توان خواهان می‌توانستند وارد حوضچه های مخصوص یا بخش های فیزیوتراپی شوند و دوره درمان خود را کامل کنند.

مشخصات پروژه

  • نوع: جرثقیل دروازه‌ای
  • ظرفیت وزنی: 0.11 تن
  • طول دهانه: 7.2 متر
  • سال ساخت: 1393
  • محل نصب پروژه : تهران
  • پیمانکار: مرکز معلولین توان خواهان
  • صنعت مربوطه: سایر صنایع

خبرنامه فیروزا

تماشا تحول در صنعت

اگر عضوی از خانواده صنعت ایران هستید و هنوز عضو خبرنامه فیروزا نشده‌اید، با پر کردن فرم، عضوی از خانواده فیروزا شده و خبرنامه را دریافت کنید.

فرم دانلود خبرنامه فیروزا

جهت دانلود خبرنامه