جرثقیل دوپل آریا ترانسفو

طول دهانه جرثقیل

26.11 متر

ظرفیت وزنی دقیق

5/(75+75) تن

نوع جرثقیل

دوپل

چالش برطرف شده

سال ساخت

1394

محل دقیق پروژه

سمنان

پیمانکار

آریا ترانسفو

صنعت

نیروگاهی