جرثقیل دیواری توگا مپنا

طول دهانه جرثقیل

12.5 متر

ظرفیت وزنی دقیق

3 تن

نوع جرثقیل

دیواری

چالش برطرف شده

سال ساخت

1384

محل دقیق پروژه

کرج

پیمانکار

توگا مپنا

صنعت

نیروگاهی