جرثقیل سقفی دو پل
جرثقیل سقفی دو پل فولاد سازان جم 35 / 10 تن


جرثقیل سقفی دوپل فولاد سازان جم

طول دهانه جرثقیل

21.5 متر

ظرفیت وزنی دقیق

35 / 10 تن

نوع جرثقیل

دوپل

جرثقیل سقفی دو پل

سال ساخت

1391

محل دقیق پروژه

قم شکوهیه

پیمانکار

فولاد سازان جم

صنعت

فولاد