جرثقیل سقفی شرکت فولاد گسترش

طول دهانه جرثقیل

18.5 متر

ظرفیت وزنی دقیق

20 تن

نوع جرثقیل

دوپل

چالش برطرف شده

سال ساخت

1392

محل دقیق پروژه

خراسان رضوی- اسفراین

پیمانکار

فولاد گسترش

صنعت

فولاد