جرثقیل سقفی فولاد مبارکه اصفهان

طول دهانه جرثقیل

25 متر

ظرفیت وزنی دقیق

80/20 تن

نوع جرثقیل

دوپل

چالش برطرف شده

سال ساخت

1386

محل دقیق پروژه

اصفهان- فولاد شهر

پیمانکار

فولاد مبارکه اصفهان

صنعت

فولاد