جرثقیل گردان مترو تهران

طول دهانه جرثقیل

27.5 متر

ظرفیت وزنی دقیق

140 تن

نوع جرثقیل

گردان

چالش برطرف شده

سال ساخت

1382

محل دقیق پروژه

تهران

پیمانکار

مترو تهران

صنعت

سایر