راهنمای زنجیر

راهنمای زنجیر همان‌طور که در موتور‌های سیم بکسلی از راهنمای سیم بکسلی استفاده می‌شود، در موتور‌های زنجیری، جهت هدایت زنجیر نیاز به راهنمای زنجیر داریم. راهنمای زنجیر که به Chain guide یا Chain drive مشهور است، نقش بسیار مهمی در گیربکس موتور‌های زنجیری ایفا می‌کند. در موتور‌های زنجیری جرثقیل، گذر زنجیر از داخل گیربکس اتفاق […]