راهنمای سیم بکسل

راهنمای سیم بکسل راهنمای سیم بکسل یا rope guide، از مهم‌ترین قطعات بالابرهای کلوز وینچ است. وظیفه‌ی این قطعه، هدایت سیم بکسل است. هنگام جمع شدن سیم بکسل، اگر سیم‌ها روی هم جمع شوند، یک‌دیگر را له می‌کنند. نیاز است سیم بکسل‌ها با نظم کنار هم پیچیده شوند. این وظیفه به‌عهده‌ی راهنمای سیم بکسل است. […]

خبرنامه فیروزا

تماشا تحول در صنعت

اگر عضوی از خانواده صنعت ایران هستید و هنوز عضو خبرنامه فیروزا نشده‌اید، با پر کردن فرم، عضوی از خانواده فیروزا شده و خبرنامه را دریافت کنید.

فرم دانلود خبرنامه فیروزا

جهت دانلود خبرنامه