راهنمای سیم بکسل

راهنمای سیم بکسل راهنمای سیم بکسل یا rope guide، از مهم‌ترین قطعات بالابرهای کلوز وینچ است. وظیفه‌ی این قطعه، هدایت سیم بکسل است. هنگام جمع شدن سیم بکسل، اگر سیم‌ها روی هم جمع شوند، یک‌دیگر را له می‌کنند. نیاز است سیم بکسل‌ها با نظم کنار هم پیچیده شوند. این وظیفه به‌عهده‌ی راهنمای سیم بکسل است. […]