شافت

شافت جرثقیل جهت انتقال نیرو از گیربکس به چرخ‌ها در جرثقیل، از شافت استفاده می‌گردد. شافت‌ها دارای تنوع بسیار زیادی‌ هستند و بسته به محل استفاده و نیروی وارد به آن‌ها انتخاب می‌شوند. شافت قطعه‌‌ای است که دائما تحت بارگذاری است؛ جهت این بارگذاری‌ها نیز دائما تغییر می‌کند. از این‌رو جنس شافت بسیار مهم است […]