قلاب

قلاب جرثقیل جهت گرفتن و بلند کردن اجسام توسط جرثقیل، به قلاب نیاز داریم. با توجه به درگیری مستقیم و دائمی قلاب با بار جابه‌جا شده توسط جرثقیل، تغییر شکل قلاب‌ها بسیار مهم است. از این‌رو در دوره‌های منظم نیاز است که فاصله‌ی دهانه‌ی قلاب اندازه‌گیری شود. در صورت تجاوز این مقدار از مقادیر تعریف […]

خبرنامه فیروزا

تماشا تحول در صنعت

اگر عضوی از خانواده صنعت ایران هستید و هنوز عضو خبرنامه فیروزا نشده‌اید، با پر کردن فرم، عضوی از خانواده فیروزا شده و خبرنامه را دریافت کنید.

فرم دانلود خبرنامه فیروزا

جهت دانلود خبرنامه