قلاب

قلاب جرثقیل جهت گرفتن و بلند کردن اجسام توسط جرثقیل، به قلاب نیاز داریم. با توجه به درگیری مستقیم و دائمی قلاب با بار جابه‌جا شده توسط جرثقیل، تغییر شکل قلاب‌ها بسیار مهم است. از این‌رو در دوره‌های منظم نیاز است که فاصله‌ی دهانه‌ی قلاب اندازه‌گیری شود. در صورت تجاوز این مقدار از مقادیر تعریف […]