لنت

لنت جرثقیل همان‌طور که می‌دانید در قسمت ترمز‌ها، لنت‌ها هستند که موجب کاهش سرعت می‌شوند. با توجه به ماهیت سایشی آن‌ها، به‌عنوان قطعات مصرفی محسوب می‌شوند. لذا پس از مدت زمانی معین نیاز به تعویض دارند. با توجه به محل استفاده از لنت‌ها،‌ جنس آن‌ها متفاوت است. لنت‌ها باید از ایمنی و استحکام بالایی جهت […]

خبرنامه فیروزا

تماشا تحول در صنعت

اگر عضوی از خانواده صنعت ایران هستید و هنوز عضو خبرنامه فیروزا نشده‌اید، با پر کردن فرم، عضوی از خانواده فیروزا شده و خبرنامه را دریافت کنید.

فرم دانلود خبرنامه فیروزا

جهت دانلود خبرنامه