پولی

پولی جرثقیل هر سیستم مکانیکی‌ که در آن از سیم بکسل استفاده شود، جهت تغییر مسیر سیم بکسل، نیاز به استفاده از پولی دارد. پولی‌ها در انواع مختلفی ساخته می‌شوند. بر اساس جنس، ابعاد و محل استفاده از پولی می‌توان از انواع مختلف آن بهره جست. در جرثقیل‌ها بر اساس قطر سیم و قطر شافتی […]

خبرنامه فیروزا

تماشا تحول در صنعت

اگر عضوی از خانواده صنعت ایران هستید و هنوز عضو خبرنامه فیروزا نشده‌اید، با پر کردن فرم، عضوی از خانواده فیروزا شده و خبرنامه را دریافت کنید.

فرم دانلود خبرنامه فیروزا

جهت دانلود خبرنامه