پولی

پولی جرثقیل هر سیستم مکانیکی‌ که در آن از سیم بکسل استفاده شود، جهت تغییر مسیر سیم بکسل، نیاز به استفاده از پولی دارد. پولی‌ها در انواع مختلفی ساخته می‌شوند. بر اساس جنس، ابعاد و محل استفاده از پولی می‌توان از انواع مختلف آن بهره جست. در جرثقیل‌ها بر اساس قطر سیم و قطر شافتی […]