مونوریل

جرثقیل سقفی مونوریل جرثقیل مونوریل، در صنایع بسیار مورد استفاده است زیرا می‌توان آن را در هر گوشه‌ای از سالن استفاده نمود. از آنجا که مسیر حرکت این جرثقیل قابلیت ساخت سفارشی حتی به شکل قوس‌دار دارد، می‌توان آن را در همه جا استفاده کرد. در دیگر جرثقیل‌ها،‌ طول دهانه ثابت است و پل توسط […]

خبرنامه فیروزا

تماشا تحول در صنعت

اگر عضوی از خانواده صنعت ایران هستید و هنوز عضو خبرنامه فیروزا نشده‌اید، با پر کردن فرم، عضوی از خانواده فیروزا شده و خبرنامه را دریافت کنید.

فرم دانلود خبرنامه فیروزا

جهت دانلود خبرنامه