جرثقیل دروازه‌ای راه آهن سرخس

جرثقیل دروازه‌ای راه آهن جمهوری اسلامی سرخس طول دهانه جرثقیل 62 متر ظرفیت وزنی دقیق 12/5 تن نوع جرثقیل دروازه‌ای چالش برطرف شده سال ساخت 1386 محل دقیق پروژه خراسان رضوی پیمانکار راه آهن جمهوری اسلامی صنعت سایر درباره پروژه راه آهن خراسان در سال ۱۳۱۶ هجری شمسی، عملیات اجرایی خط راه آهن تهران _ […]

جرثقیل دروازه‌ای سایپا دیزل

جرثقیل دروازه‌ای سایپا دیزل طول دهانه جرثقیل 16 متر ظرفیت وزنی دقیق 40 تن نوع جرثقیل دروازه‌ای چالش برطرف شده سال ساخت 1384 محل دقیق پروژه کرج پیمانکار سایپا دیزل صنعت سایر