جرثقیل دیواری مپنا توگا

جرثقیل دیواری توگا مپنا طول دهانه جرثقیل 12.5 متر ظرفیت وزنی دقیق 3 تن نوع جرثقیل دیواری چالش برطرف شده سال ساخت 1384 محل دقیق پروژه کرج پیمانکار توگا مپنا صنعت نیروگاهی