جرثقیل دروازه‌ای سایپا دیزل

جرثقیل دروازه ای 40 تن شرکت سایپا دیزل جرثقیل دروازه‌ای سایپا دیزل اصلی‌ترین ویژگی این جرثقیل جابجایی کانتینرهای 40فوت و 20 فوت به کمک یک دستپاه ویژه و بدون دخالت دست است. جرثقیل مناسب کانتینر پروژه جرثقیل سایپا دیزل یک محصول با با 40 تن ظرفیت و دهانه‌ای به طول 16 متر است که توسط […]

جرثقیل دو پل قالب‌های صنعتی ایرانخودرو

جرثقیل سقفی 25 تنشرکت قالب‌های صنعتی ایران خودرو جرثقیل دو‌پل شرکت قالب‌های صنعتی ایران‌خودرو مهم ترین ویژگی این جرثقیل دهانه بسیار بزرگ آن به عرض 51 متر است که در نوع خود با توجه به دقتی که برای کار با این جرثقیل لازم است یک رخداد نادر قلمداد میشود. دو جرثقیل سقفی فیروزا به سفارش […]

خبرنامه فیروزا

تماشا تحول در صنعت

اگر عضوی از خانواده صنعت ایران هستید و هنوز عضو خبرنامه فیروزا نشده‌اید، با پر کردن فرم، عضوی از خانواده فیروزا شده و خبرنامه را دریافت کنید.

فرم دانلود خبرنامه فیروزا

جهت دانلود خبرنامه