جرثقیل گردان مترو تهران

جرثقیل گردان مترو تهران طول دهانه جرثقیل 27.5 متر ظرفیت وزنی دقیق 140 تن نوع جرثقیل گردان چالش برطرف شده سال ساخت 1382 محل دقیق پروژه تهران پیمانکار مترو تهران صنعت سایر