دفتر مرکزی شرکت فیروزا

آدرس :

تهران، اتوبان شهید خرازی، شهرک گلستان، میدان ساحل، خیابان نیما یوشیج، مرکز تجاری تماس، طبقه 6، واحد 72

تلفن تماس:

02148092000

کارخانه شرکت فیروزا

آدرس :

اتوبان کرج قزوین، روبروی نیروگاه شهید رجایی، ابتدای جاده یانس آباد