جرثقیل سقفی دو پل توانیر

جرثقیل دو پل سقفی

جرثقیل 60 تنجرثقیل سقفی دو پل با ظرفیت 50/10 تن شرکت توانیر جرثقیل سقفی دو پل 50 تن و 10 تن شرکت توانیر طول دهانه جرثقیل 32 متر ظرفیت وزنی دقیق 50/10 تن نوع جرثقیل دو پل   جرثقیلی برای ماشین کاری جرثقیل نصب شده برای شرکت توانیر یک جرثقیل ۵۰ تن 10 تن با […]